ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Phẫu Thuật Giảm Cân

Các Lựa Chọn Phẫu Thuật

Weight loss surgery changes the way your digestive system works by closing off parts of the stomach.

  • Phẫu thuật giảm cân làm thay đổi cách hoạt động của hệ tiêu hóa của quý vị bằng cách cắt các phần dạ dày. Việc làm cho dạ dày nhỏ hơn có nghĩa là quý vị sẽ cảm thấy no sau khi ăn một lượng nhỏ thức ăn. Các phẫu thuật thu nhỏ kích thước dạ dày được gọi là phẫu thuật hạn chế vì chúng làm hạn chế lượng thức ăn mà dạ dày có thể chứa.

Một số thủ thuật kết hợp hạn chế với thông một phần ruột non (phần ruột nơi thức ăn và dưỡng chất được hấp thu vào cơ thể). Bằng cách tạo ra một đường vòng qua phần ruột, lượng thức ăn được hấp thu sẽ thấp hơn. Các phẫu thuật sử dụng cơ chế này để giảm cân được gọi là phẫu thuật hấp thu kém.

Các bác sĩ phẫu thuật giảm cân có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ thực hiện các thủ thuật phẫu thuật đa dạng. Nếu quý vị đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật giảm cân, nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để chọn thủ thuật phù hợp nhất với quý vị.