ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Phẫu Thuật Giảm Cân

Hẹn Khám

Bệnh Nhân Mới

Để được xem xét phẫu thuật, quý vị phải đáp ứng các tiêu chí về điều kiện nhận dịch vụ. Quy trình này là một loạt các cuộc hẹn trong đó quý vị gặp gỡ các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi, gồm có một y tá, một bác sĩ, một chuyên gia dinh dưỡng, một công tác viên xã hội, và một trong các bác sĩ phẫu thuật. Quy trình sàng lọc là để đảm bảo rằng Phẫu Thuật Giảm Cân là giải pháp tốt nhất cho sức khỏe của quý vị. Để bắt đầu quy trình sàng lọc, hãy bắt đầu bằng:

  • Tham dự buổi thông tin miễn phí và/hoặc xem Hội Thảo Web trực tuyến.
  • Tham khảo hợp đồng bảo hiểm của quý vị để biết các yêu cầu và chính sách chi trả cho phẫu thuật điều trị béo phì.
  • Một khi quý vị đã hoàn thành các bước này, hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số 617-313-1440

Chuẩn Bị Cho Lần Thăm Khám Đầu Tiên

Chúng tôi khuyến khích quý vị mời một thành viên gia đình hoặc một người bạn đáng tin đi cùng quý vị đến buổi hẹn đầu tiên. Trên thực tế, chúng tôi hoan nghênh quý vị mang theo một người thân tại hầu hết các buổi hẹn để giúp quý vị khi quý vị thu thập thông tin về sức khỏe và biện pháp điều trị của mình. Hãy nhớ mang theo một danh sách gồm bất kỳ câu hỏi nào quý vị có cho đội ngũ Phẫu Thuật Giảm Cân, và một cuốn sổ tay để quý vị ghi lại thông tin.

Bệnh Nhân Hậu Phẫu

Vui lòng gọi cho đường dây chính của chúng tôi 617-313-1440 và một trong các trợ lý quản lý chương trình của chúng tôi sẽ giúp quý vị.