ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Phẫu Thuật Giảm Cân

Điều Kiện Nhận Dịch Vụ, Bảo Hiểm & Tiêu Chí Hóa Đơn

Bệnh nhân phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể, dựa trên các quy định đặt ra bởi Viện Sức Khỏe Quốc Gia, trước khi được đội ngũ chúng tôi xem xét tiến hành đánh giá.

Hầu hết bệnh nhân tham gia chương trình của chúng tôi đều có BMI là 40 trở lên. Các yếu tố khác cho thấy phẫu thuật có thể là một lựa chọn phù hợp gồm có:

·         Thừa cân tối thiểu 100 cân Anh.

·         Các bệnh trạng nghiêm trọng liên quan đến cân nặng, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, ngưng thở khi ngủ hoặc bệnh tim. (Nếu hiện diện các bệnh trạng này, phẫu thuật có thể được cân nhắc nếu BMI nằm trong khoảng 35 đến 40.)

·         Từ 18 đến 65 tuổi (với một số ngoại lệ)

·         Tiền sử béo phì lâu ngày, với nhiều lần tìm cách giảm cân không thành một cách chính thức, có tổ chức và/hoặc có ghi nhận

·         Hiện tại không có vấn đề gì về lạm dụng ma túy hoặc rượu

·         Không mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, chẳng hạn như các vấn đề sẽ làm suy giảm khả năng thực hiện theo một chương trình kiểm soát sức khỏe và theo dõi suốt đời

Phẫu Thuật Điều Trị Béo Phì trong nhiều trường hợp được các chương trình bảo hiểm khác nhau chi trả. Vui lòng liên hệ với công ty bảo hiểm của quý vị và đảm bảo Phẫu Thuật Điều Trị Béo Phì (Lap-Band) được chi trả theo chương trình của quý vị và quý vị có thể tiến hành thủ thuật của quý vị tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton.

Tùy vào công ty bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe có quản lý của quý vị, quý vị có thể cần xin phép trước hoặc giấy giới thiệu trước khi gặp bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa. Hãy liên hệ với công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về các điểm cụ thể của chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Nếu công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị yêu cầu có giấy giới thiệu chăm sóc có quản lý, vui lòng liên hệ Bác Sĩ Chăm Sóc Chính của quý vị trước khi hẹn khám và yêu cầu họ fax giấy giới thiệu cần thiết cho chúng tôi theo số (617) 298-0315.