ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Dịch vụ

Các Dịch Vụ Phẫu Thuật

Nếu bác sĩ của quý vị xác định rằng quý vị cần được chăm sóc phẫu thuật, bác sĩ có thể xếp lịch tiến hành phẫu thuật cho quý vị trong phòng mổ.

Nhiều thủ thuật phẫu thuật được tiến hành như phẫu thuật trong ngày, có nghĩa là quý vị sẽ về nhà vào cùng ngày phẫu thuật. Nếu quý vị yêu cầu một nhân viên trực qua đêm sau phẫu thuật, bác sĩ của quý vị sẽ giải thích thời gian nằm viện dự kiến trong quá trình phục hồi.

Các Dịch Vụ Phẫu Thuật
Những cải thiện đối với Khoa Các Dịch Vụ Phẫu Thuật gồm có bổ sung hai phòng mổ mới và tân trang hoàn chỉnh bốn phòng mổ hiện có. Kết quả: Khu Phẫu Thuật hiện đại có sáu phòng. Khu này sẽ gồm có các dụng cụ phẫu thuật robot hiện đại của chúng tôi, gồm có Hệ Thống Navigator để tiến hành thay hông và đầu gối xâm nhập tối thiểu và Hệ Thống da Vinci duy nhất của South Shore để tiến hành các thủ thuật phẫu thuật tiết niệu và sản khoa xâm nhập tối thiểu. Các phòng cá nhân sẽ đẩy nhanh tiến độ phỏng vấn "vào ngày tiến hành thủ thuật" và các khu vực nghỉ mới trước và sau phẫu thuật sẽ được bố trí để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho khách thăm và gia đình.


Các chuyên khoa phẫu thuật tại BID-Milton gồm có:

 Phẫu thuật tổng quát
 Gây mê & bệnh học
 Phẫu thuật xâm nhập tối thiểu/bằng nội soi ổ bụng
 Phẫu thuật vú (bao gồm tạo hình)
 Phẫu thuật kết-trực tràng
 Phẫu thuật thẩm mỹ
 Phẫu thuật tai, mũi họng
 Phẫu thuật sản khoa
 Giải phẫu thần kinh
 Phẫu thuật chỉnh hình, bao gồm phẫu thuật toàn bộ khớp, thay đầu gối xâm nhập tối thiểu, và y khoa thể thao
 Phẫu thuật bàn chân
 Phẫu thuật ngực
 Phẫu thuật tiết niệu, và
 Phẫu thuật mạch