ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Dịch vụ

Các Dịch Vụ Phục Hồi

Thông Tin và Giấy Giới Thiệu

Để biết thông tin về Các Dịch Vụ Phục Hồi hoặc giấy giới thiệu của bác sĩ của quý vị, hãy gọi cho Các Dịch Vụ Phục Hồi qua số 617-313-1143.

Tầng Hai, Khu Brooks
Giờ làm việc: Thứ Hai/Thứ Tư: 7:00 sáng – 7:30 tối
Thứ Ba/Thứ Năm: 7:00 sáng - 8:00 tối
Thứ Sáu 8:00 sáng – 4:30 chiều.

Nhân viên phòng Các Dịch Vụ Phục Hồi của BID-Milton cam kết tăng cường khả năng độc lập hoạt động dùng một phương pháp thực tiễn để giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục của quý vị. Các nhà vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu của chúng tôi là những chuyên gia có giấy phép, giàu kinh nghiệm, và quan trọng nhất là, tận tâm đảm bảo quý vị đạt được khả năng tối đa của mình. Các bệnh nhân của chúng tôi tham gia mọi bước điều trị của họ, và chúng tôi hợp tác với các bác sĩ giới thiệu để lập kế hoạch chăm sóc hiệu quả nhất cho mỗi và mọi bệnh nhân.

Các Dịch Vụ Toàn Diện
Các nhà trị liệu cung cấp một bản đánh giá hoàn chỉnh và lập kế hoạch điều trị cá nhân hóa để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu phục hồi cụ thể của từng bệnh nhân. Chúng tôi làm việc với quý vị để giúp giảm đau, cải thiện sức chịu, và phục hồi phạm vi cử động, khả năng điều phối và thăng bằng của quý vị. Các nhà trị liệu của chúng tôi sẽ chăm sóc cho quý vị bằng tình thương, tôn trọng và ủng hộ mong muốn của quý vị được trở lại với các hoạt động trong đời có ý nghĩa quan trọng đối với quý vị.


Các Biện Pháp Điều Trị Cụ Thể
Một kế hoạch chăm sóc có thể được thiết kế cùng với một hoặc tất cả các nhà trị liệu của chúng tôi, tùy vào chẩn đoán đối với các rối loạn sau đây:
• Cơ xương
• Hướng dẫn trước phẫu thuật
• Phục hồi sau phẫu thuật
• Các rối loạn về dáng đi
• Các rối loạn ở bàn tay/đầu chi thân trên
• Rối loạn thăng bằng
• Y Khoa Thể Thao
• Sau CVA (đột quỵ)
• Sẹo dính
• Nhức đầu

Các Dịch Vụ Đặc Biệt:
• Sàng lọc khả năng thể lực trước khi bố trí công việc
• Đánh giá khả năng chức năng
• Các cách vận động cơ thể & đào tạo đi học lại