ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Xạ trị

X QUANG

X quang y khoa có thể chụp hình và xác định các cấu trúc xương và mô mềm.

X quang chẩn đoán là hình thức sử dụng tia X thường gặp nhất trong y khoa. X quang chẩn đoán sẽ khám cơ thể dùng các kỹ thuật X quang cơ bản. Những hình ảnh X quang này có thể là phim X quang (hay hình "tĩnh") hoặc nghiệm huỳnh quang (hay hình ảnh "thời gian thực"). Nghiệm huỳnh quang sử dụng tia X với các máy quay video để có thể chụp chuyển động bên trong. Một số thủ thuật khám X quang yêu cầu uống hoặc tiêm một chất "phản quang" sẽ giúp làm nổi bật các cấu trúc thấy trên hình ảnh hiệu quả hơn.

Có nhiều loại hình khám X quang và hầu hết không cần chuẩn bị đặc biệt gì. Những thủ thuật yêu cầu chuẩn bị là những thủ thuật khám cần được tiến hành theo hẹn.

 

 

 

 

Thông Tin về An Toàn

Chúng tôi sẽ cực kỳ thận trọng trong bất kỳ thủ thuật X quang nào để đảm bảo lượng phóng xạ thấp nhất có thể mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Những thủ thuật khám thường gặp, có thể được thực hiện gồm có: