ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Dịch vụ

Xạ trị

Tầng Trệt, Khu Bắc

Điện thoại 617-313-1140

Khoa Xạ Trị của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton cung cấp các dịch vụ chụp hình chẩn đoán hoàn chỉnh. Các chuyên gia xạ trị có chứng nhận của ủy ban y tế của chúng tôi có mặt tại cơ sở và có danh tiếng nổi bật về các kỹ năng đọc hình ảnh.

Xếp Lịch Kiểm Tra

Để xếp lịch kiểm tra, vui lòng gọi số 617-313-1140 trong khoảng 7:30 sáng - 5:30 chiều.

Lấy Hình Nghiên Cứu

Để lấy hình chụp kiểm tra của quý vị, quý vị cần phải trình giấy tờ tùy thân thích hợp và điền vào mẫu đơn tiết lộ thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết đảm bảo sự tiện lợi và thoải mái cho bệnh nhân và cung cấp các dịch vụ sau đây: