ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Phẫu Thuật Chỉnh Hình

Thay Khớp

Rất dễ hiểu. Bất kỳ ai phải thay khớp cũng có thể lo lắng về thủ thuật này. Đó là lý do tại sao tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, các bác sĩ chỉnh hình của chúng tôi trang bị kiến thức cho quý vị về những lựa chọn của quý vị và những gì cần mong đợi. Và đó là bước đầu tiên để thay sự lo sợ bằng sự tin tưởng.

Nhóm các chuyên gia thay khớp có chuyên môn cao của chúng tôi sẽ sử dụng các phương án mới nhất trong chẩn đoán và điều trị. Họ sử dụng các thiết bị OR được trang bị công nghệ có máy tính dẫn hướng để nâng cao sự chính xác trong phẫu thuật. Các công nghệ mới thường đảm bảo quá trình phục hồi nhanh hơn và các phương pháp tiên tiến trong hồi phục cũng có thể giúp bệnh nhân về nhà và nhanh chóng phục hồi chức năng.

Công nghệ thay đầu gối. Và chuyên môn của chúng tôi là gì?  Nó loại bỏ nỗi sợ của quý vị. Các bác sĩ phẫu thuật có chuyên môn trong cộng đồng mà quý vị biết và tin tưởng và các Bác Sĩ Khoa Y Harvard từ BIDMC, đều tham gia đội ngũ của chúng tôi, và của quý vị.  Chúng tôi là các Bác Sĩ Chuyên Khoa Chỉnh Hình tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton. 

Đọc thêm để tìm hiểu cách chúng tôi kết hợp sự chăm sóc tiên tiến nhất để thay khớp cho quý vị.