ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Dịch vụ

Phòng thí nghiệm

Tầng Một, Khu Brooks

Giờ Làm Việc của Phòng Thí Nghiệm Ngoại Trú:
Thứ Hai-Thứ Sáu 7:00 sáng - 6:00 tối
Thứ Bảy 7:00 sáng - 12:00 trưa
Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 617-313-1145


Dịch Vụ Phòng Thí Nghiệm Ngoại Trú

Phòng Thí Nghiệm Ngoại Trú của chúng tôi có một môi trường thoải mái, tiện lợi đáp ứng các nhu cầu xét nghiệm của quý vị. Bệnh nhân được khám không cần đặt hẹn. Cần có chỉ định của bác sĩ đối với tất cả xét nghiệm.

Một khi đã lấy mẫu, mẫu xét nghiệm sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm chính để xét nghiệm, và kết quả sẽ được trả trực tiếp cho bác sĩ của quý vị.

Quý vị có thể đăng ký các dịch vụ Xét Nghiệm Ngoại Trú tại văn phòng Tiếp Nhận Bệnh Nhân. Chúng tôi chấp nhận hầu hết các chương trình bảo hiểm.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Nhịn ăn là gì?
Nhịn ăn đòi hỏi quý vị KHÔNG được ăn hay uống bất kỳ thứ gì 12-14 giờ trước khi xét nghiệm. Tuy nhiên, trái với quan niệm phổ biến, quý vị được phép và nên uống nước. Nên sử dụng tất cả thuốc như bình thường.

Tôi có cần phải nhịn ăn hay không?
Các xét nghiệm nhất định (chẳng hạn như xét nghiệm mức đường huyết hoặc cholesterol) cần phải nhịn ăn. Vui lòng hỏi bác sĩ của quý vị trước khi đến phòng thí nghiệm.

Tôi có cần phải đặt hẹn không?
Không cần phải đặt hẹn để xét nghiệm bình thường. Bệnh nhân được khám trên cơ sở ai đến trước khám trước.

Tại sao tôi cần phải đăng ký mỗi khi tôi đến phòng thí nghiệm?
Mặc dù trước đây quý vị có thể đã đăng ký, chúng tôi phải yêu cầu quý vị đăng ký mỗi khi đến để tránh bất kỳ sơ xuất nào khi lập hóa đơn gây ra bởi thông tin không chính xác hoặc không cập nhật.

Nếu tôi có chỉ định thường xuyên thì sao?
Đối với các bệnh nhân có chỉ định thường xuyên để tiến hành xét nghiệm thường xuyên, chúng tôi đã lập ra một chương trình giúp quý vị có trải nghiệm hiệu quả hơn. Chỉ định thường xuyên yêu cầu quý vị phải đăng ký lần đầu sau đó cho phép quý vị bỏ qua quy trình này ở tất cả các lần thăm khám tiếp theo cho đến khi chỉ định của quý vị hết hạn.

Liệu công ty bảo hiểm của tôi sẽ chi trả chi phí xét nghiệm của tôi hay không?
Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton chấp nhận hầu hết các chương trình bảo hiểm. Tuy nhiên, vì sự chi trả khác nhau tùy chương trình, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên liên hệ với công ty bảo hiểm của quý vị để biết chi tiết hoàn chỉnh.

Khi nào bác sĩ của tôi sẽ nhận được kết quả xét nghiệm của tôi?
Hầu hết các xét nghiệm định kỳ đều được thực hiện trong phòng thí nghiệm của chúng tôi và sẽ được hoàn thành và báo cáo cho bác sĩ của quý vị trong vòng 24-48 giờ.

Tôi có thể nhận được bản sao kết quả của tôi hay không?
Quý vị có thể lấy một bản sao kết quả của quý vị thông qua phòng hồ sơ y tế tại BID-MILTON. Quý vị sẽ được yêu cầu ký vào giấy ủy quyền.