ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Các Dịch Vụ Nội Trú

Các Dịch Vụ Của Bác Sĩ Trực

Bác sĩ trực là gì?

Các bác sĩ trực là các bác sĩ chuyên chăm sóc cho bệnh nhân nhập viện theo yêu cầu của các bác sĩ chăm sóc chính (PCP). Các bác sĩ trực không khám cho bệnh nhân tại các phòng chăm sóc chính hoặc các phòng khám ngoại trú. Họ chỉ tập trung cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho quý vị trong thời gian quý vị nằm viện.

Tại sao một số bác sĩ lại chọn các bác sĩ trực để chăm sóc cho các bệnh nhân nhập viện của mình?

Việc sử dụng bác sĩ trực đã ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều bệnh viện. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng các bác sĩ trực cung cấp cho bệnh nhân nội trú sự chăm sóc có chất lượng cao trong khi cho phép PCP tập trung vào các bệnh nhân đến phòng khám của mình. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng nói chung, cả bệnh nhân lẫn PCP đều rất hài lòng với dịch vụ chăm sóc của các bác sĩ trực. Những lợi ích khác của dịch vụ chăm sóc của bác sĩ trực gồm có:

  • cung cấp cho bệnh nhân khả năng tiếp cận ngay lập tức với một bác sĩ trong cả ngày
  • nhanh chóng theo dõi tiến bộ và kết quả xét nghiệm của quý vị
  • thường xuyên liên lạc với quý vị và gia đình quý vị

Cách hoạt động của chương trình bác sĩ trực là gì?

Đội ngũ bác sĩ trực của quý vị sẽ chỉ đạo sự chăm sóc của quý vị và khám cho quý vị hàng ngày trong thời gian quý vị nằm viện. Bác sĩ trực của quý vị cũng có thể yêu cầu các bác sĩ chuyên khoa khác khám cho quý vị. Hợp tác chặt chẽ với toàn bộ đội ngũ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của quý vị-y tá, công tác viên xã hội, chuyên gia dinh dưỡng, nhà trị liệu hô hấp, và nha sĩ-bác sĩ trực của quý vị cung cấp cho quý vị sự chăm sóc an toàn nhất và tốt nhất có thể.

Bác sĩ trực của quý vị sẽ bố trí bất kỳ dịch vụ hay toa thuốc nào mà quý vị có thể cần sau khi xuất viện. Sau khi quý vị xuất viện, PCP của quý vị sẽ tiếp tục phụ trách sự chăm sóc của quý vị và sẽ bố trí bất kỳ dịch vụ nào khác quý vị yêu cầu.

Bác sĩ trực sẽ liên lạc như thế nào với PCP của quý vị?

Bác sĩ trực hợp tác chặt chẽ với PCP của quý vị theo nhiều cách:

  • Tại thời điểm nhập viện, bác sĩ trực và/hoặc bác sĩ cấp cứu sẽ thông báo cho PCP của quý vị về việc quý vị nhập viện và lấy thông tin bổ sung về tiền sử và thuốc của quý vị.
  • Tại thời điểm xuất viện, bác sĩ trực sẽ một lần nữa liên hệ với PCP của quý vị với thông tin cập nhật về sự điều trị của quý vị tại bệnh viện và các khuyến cáo chăm sóc theo dõi.
  • Một bản tóm tắt bằng văn bản về quá trình nằm viện của quý vị sẽ được gửi cho bác sĩ chăm sóc chính của quý vị
  • Thông tin để liên hệ các bác sĩ thuộc Dịch Vụ của Bác Sĩ Trực của BID-Milton sẽ được cung cấp trong thời gian quý vị nằm viện và khi quý vị xuất viện

Đội Ngũ Dịch Vụ của Bác Sĩ Trực của Beth Israel Deaconess HealthCare:

Dr. SiaoChi Chang Daniel Siao, MD
Site Medical Director
Trực tại: Englewood Hospital and Medical Center, Englewood, NJ

 

 

 

 

Dr. DondapatiSatya Sree Dondapati, MD
Trực tại: Guthrie Health/Robert Packer Hospital, Sayre, PA

 

 

 

 

 

Dr. thatteRashmi Thatte, MD
Trực tại: 
Mercy Catholic Medical Center, Darby, PA

 

 

 

 

 

Dr. YaralagaddaSuresh Yaralagadda, MD
Trực tại: 
Bronx Lebanon Hospital Center, Bronx, NY

 

 

 

 

 

Alex Vargese, MD
Trực tại: St. Mary’s Health Center, St. Louis, MO

 

617-754-0744