ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Chương Trình Lão Khoa

Phục Hồi và Chăm Sóc Dài Hạn

Sau khi nhập viện, người cao tuổi thường xuyên cần dịch vụ phục hồi để đảm bảo phục hồi đầy đủ và phục hồi mức chức năng trước đây của mình.

Việc tìm được cơ sở phù hợp để phục hồi có thể là việc khó khăn. Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton đã thành lập một mạng lưới các cơ sở điều dưỡng chuyên môn xuất sắc nhất trong khu vực, cam kết cung cấp dịch vụ phục hồi có chất lượng, đảm bảo rằng người cao tuổi có thể tiếp cận tài nguyên quan trọng này. Các bác sĩ của BID-Milton chăm sóc cho bệnh nhân tại các cơ sở này, và họ cũng có thể tiếp cận các tài nguyên và chương trình có tại Trung Tâm Y Tế Beth Israel Deaconess để sử dụng công nghệ chăm sóc phục hồi hiện đại.

Khi sinh sống độc lập không còn là lựa chọn, việc tìm được một cơ sở chăm sóc dài hạn tăng cường sức khỏe, hạnh phúc và nhân phẩm của người cao tuổi là điều rất quan trọng. Các bác sĩ của BID-Milton cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn tại các cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chương trình lão khoa của chúng tôi vươn đến những cơ sở này để cung cấp dịch vụ giáo dục, các phương thức chăm sóc và khả năng tiếp cận kiến thức y khoa tiên tiến, đảm bảo rằng bệnh nhân tại cơ sở điều dưỡng duy trì hoạt động tích cực và tham gia tích cực trong cộng đồng.

Các cơ sở được liệt kê bên dưới là các cơ sở có tham gia Chương Trình Lão Khoa của BID-Milton và do các bác sĩ của BID-Milton phụ trách:

 

MILTON:                            

Milton Healthcare          
1200 Brush Hill Road                      
Milton, MA  02186                                        
617-333-0600    


RANDOLPH:       

Cedar Hill Health Care Center      
49 Thomas Patten Drive                
Randolph, MA  02368                    
781-961-1160

 
BRAINTREE:       

John Scott                                        
233 Middle Street                           
Braintree, MA  02184                    
781-843-1860

Alliance Health Care Braintree    
175 Grove Street                                          
Braintree, MA  02184                    
781-848-2050

Braintree Manor                                            
1102 Washington Street               
Braintree, MA   02184    
781-794-5300

Royal Braintree                               
95 Commercial Street                    
Braintree, Ma 02184
781-848-0596


QUINCY:                            

Hancock Park                                  
164 Parkingway
Quincy, MA  02169                                        
617-773-4222                                                 

John Adams                                     
211 Franklin Street                                        
Quincy, MA  02169
617-479-0837

Marina Bay                                      
2 Seaport Drive                               
Quincy, MA  02171                                        
617-769-5100    


WEYMOUTH:     

Colonial                                                           
125 Broad Street                                           
Weymouth, MA  02188                  
781-337-3121

Samuel Marcus Nursing Home    
28 Front Street                                
Weymouth, MA 02188
781-337-9074

Weymouth Healthcare                  
64 Performance Drive                   
Weymouth, MA  02189                 
781-340-9800

Pope Nursing Home                       
140 Webb Street                                            
Weymouth, MA 02188
781-335-4352   


CANTON:                           

Hellenic Nursing and Rehab                        
601 Sherman Street                                      
Canton, MA  02021                                            
781-828-7450

Tower Hill Center for Health                       
1 Meadowbrook Way                                   
Canton, MA  02021
781-961-5600

Orchard Cove                                  
One Del Pond Drive                                       
Canton, MA  02021
781-821-1730


STOUGHTON:    

Copley At Stoughton                      
380 Sumner Street                                         
Stoughton, MA  02072
781-341-2300 


HYDE PARK:       

Park Place                                        
113 Central Avenue                                       
Hyde Park, Ma  02136
617-361-2388


DORCHESTER:   

Bostonian                                                        
337 Neponset Avenue                                  
Dorchester, MA  02122                  
617-265-2350


SOUTH BOSTON:             

Marian Manor                                 
130 Dorchester Street                                  
Boston, MA  02127
617-268-3333

 
DEDHAM:                          

Golden Living Center of Dedham               
1007 East Street                                            
Dedham, MA  02026
781-329-1520

Highgate Manor                                            
10 Carematrix Drive                                      
Dedham, MA 02026                                            
781-461-9663

 
JAMAICA PLAIN:              

Goddard House                               
201 South Huntington Ave                           
Jamaica Plain, MA 02130
617-522-3080

Laurel Ridge Nursing and Rehabilitation        
174 Forest Hills St                                          
Jamaica Plain, MA  02130                            
617-522-1550

 
WEST ROXBURY:             

RosCommon West Roxbury                        
5060 Washington St.                                    
West Roxbury, MA 02132
617-323-5440

 
MATTAPAN:       

RosCommon Mattapan                 
405 River St.                                    
Mattapan, MA 02126     
617-296- 5585

 
NEWTON:                         

Stone Institute                                
277 Elliot St                                      
Newton, MA 02164
617-527-0023

 
NORWELL:                        

Southwood at Norwell                  
501 Cordwainer Drive                    
Norwell, MA 02061
781-982-7450

Norwell Knoll Nursing Home        
329 Washington Street                 
Norwell, MA 02061
781-659-4901

 
SCITUATE:                         

Cardigan Nursing Home                
59 Country Way                                             
Scituate, MA 02066
781-545-9477

Life Care Center of the South Shore          
309 Driftway                     
Scituate, MA 02066
781-545-1370

 
ROCKLAND:       

South Shore Rehabilitation                          
115 North Avenue                                         
Rockland, MA 02370
781-878-3308

 
HINGHAM:                        

Queen Anne Nursing Home                         
50 Recreation Park Drive                             
Hingham, MA 02043
781-749-4982

 
COHASSET:                        

Golden Living Center-Cohasset   
1 Chief Justice Cushing Highway               
Cohasset, MA, 02025
781-383-9060

 
BRIDGEWATER:

Bridgewater Nursing Home                         
16 Pleasant Street                                         
Bridgewater, MA 02324
508-697-4616

 
FALL RIVER:       

Kimwell                                                            
495 New Boston Road                  
Fall River, MA 02720
508-679-0106