ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Sèvis yo

Radyoloji

Etaj Anba, Paviyon North

Etaj Anba, Paviyon North
Telefòn 617-313-1140

Depatman Radyoloji Beth Israel Deaconess Hospital-Milton ofri sèvis imajri dyagnostik konplè. Radyològ nou yo ki gen sètifika konsèy la disponib anplas epi yo gen yon repitasyon eksepsyonèl pou ladrès yo pou entèprete imajri yo.

Fason pou Pran Randevou pou Egzamen Ou

Pou pran randevou pou yon egzamen, tanpri rele nimewo 617-313-1140 orè biwo louvri ant 7:30a.m. ak 5:30p.m.

Fason pou Jwenn Imaj Etid la

Pou jwenn imaj ki sòti nan egzamen ou yo, ou dwe bay bon jan pyès idantifikasyon epitou ou dwe ranpli fòm divilgasyon enfòmasyon nou.