Sèvis yo

Kontwòl Doulè

Telefòn: 617-313-1073

Se South Shore Anesthesia Associates (SSAA) ki bay konsiltasyon ak sèvis pou kontwole doulè nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton. SSAA bay solisyon ki baze sou entèvansyon pou doulè ki grav ak doulè kwonik pou pasyan ki nan Milton ak nan kominote toupre yo.

Chak doktè doulè resevwa sètifika konsèy la nan Kontwòl Doulè ak Anestezyoloji nan American Board of Anesthesiology.

BID-Milton trete anpil kalite doulè grav ak doulè kwonik, tankou:

  • Atrit
  • Chòk nan do ak nan kou
  • Maltèt / migrèn
  • Gerizon apre operasyon
  • Operasyon nan do ki pa efikas
  • Chèk pasyan yo pran travay
  • Zona
  • Sendwòm doulè myofasyal
  • Distwofi senpatik reflèks
  • Konsiltasyon pasyan ki entène