ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Òtopedik

Ranplasman Jwenti

Li fasil pou konprann. Nenpòt moun ki gen yon ranplasman jwenti ka gen gwo-gwo enkyetid konsènan pwosedi a. Se rezon sa a ki fè nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, doktè òtopedik nou yo ba ou edikasyon sou posiblite ou yo ak sou sa pou espere. Epitou se premye etap nan ranplasman laperèz avèk konfyans.

Gwoup espesyalis ranplasman jwenti nou an ki resevwa anpil fòmasyon itilize dènye apwòch yo nan dyagnostik ak tretman an. Yo itilize nouvo OSWA chanm ki ekipe avèk teknoloji ki gide avèk òdinatè pou amelyore presizyon chirijikal la. Nouvo teknoloji yo souvan vle di gerizon pi vit epitou apwòch avanse nan reyabilitasyon kapab ede pasyan yo ale lakay yo epi retounen nan aktivite yo pi vit tou.

Teknoloji ranplase jenou ou. Ak espètiz nou?  Li retire laperèz ou. Chirijyen kominotè kalifye ou konnen epi fè konfyans ak Doktè Harvard Medical Faculty nan BIDMC, Espesyalis Òtopedik ki nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton.

Li plis bagay pou konnen kijan nou pote swen ki pi avanse ansanm pou ranplasman jwenti.