ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Giúp

Các Cơ Hội Tình Nguyện

Các tình nguyện viên hỗ trợ bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton bằng cách đóng góp hàng trăm giờ làm việc để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhân viên chuyên môn. Trên 150 tình nguyện viên là người lớn và thanh thiếu niên là các thành viên quan trọng của đội ngũ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện. 

Chúng tôi có nhiều cơ hội khác nhau cho tình nguyện viên.

 

 

Các Cơ Hội Tình Nguyện Cho Người Lớn

 • Phụ Giúp Phòng Cấp Cứu – Cung cấp tài liệu cho phòng thí nghiệm và hỗ trợ nhân viên ED. Cung cấp các biện pháp đảm bảo sự thoải mái cho bệnh nhân và thành viên gia đình.
 • Hỗ Trợ Văn Thư – đánh máy, lưu hồ sơ và hỗ trợ các nhu cầu của khoa.
 • Cửa Hàng Quà Tặng – Giao tiếp với các khách hàng khác nhau và phụ trách bán lẻ.
 • Nhân Viên Chào Đón/Cung Cấp Thông Tin - Giúp khách thăm tìm đường trong bệnh viện, trả lời và chuyển các cuộc gọi của bệnh nhân và đăng ký cho mọi người tham gia các lớp giáo dục cộng đồng.
 • Vận Chuyển Bệnh Nhân – Vận chuyển bệnh nhân khi xuất viện và giúp đỡ những người cần xe lăn. Các tình nguyện viên cũng thực hiện các công việc nhỏ và thực hiện các đề án đặc biệt.
 • Thăm Bệnh Nhân – Chăm sóc những bệnh nhân nào thích nói chuyện, thăm bệnh nhân, giao tạp chí, châm nước và thông báo cho nhân viên điều dưỡng nếu cần.
 • Chăm Sóc Tâm Linh – Các tình nguyện viên chăm sóc tâm linh và các linh mục tổ chức lễ Ban Thánh Thể cho bệnh nhân, phát Bánh Lễ cho các bệnh nhân Công Giáo và cho bệnh nhân và gia đình có cơ hội cầu nguyện. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Ginny Grimes Allen, Cha Tuyên Úy theo số 617-313-1755.

Các Cơ Hội Tình Nguyện Cho Thanh Thiếu Niên

Học sinh từ 14-18 tuổi có thể làm đơn xin tình nguyện trong sáu tuần trong tháng 7 và tháng 8. Các thanh thiếu niên tình nguyện trực hai hoặc 3 ca 4 giờ mỗi tuần ở các khoa khác nhau. Đương đơn phải cung cấp thông tin tham khảo bằng văn bản và tham dự phỏng vấn. Chúng tôi cung cấp chương trình định hướng, đào tạo, ghi nhận số giờ phục vụ cộng đồng, tham khảo và một buổi tương tác ăn kem. Để biết thêm thông tin về việc làm tình nguyện viên thanh thiếu niên, hãy nhấp vào đây. Đơn đăng ký mùa hè 2014 sẽ được nhận từ ngày 15 tháng 3, 2014. Chúng tôi sẽ liên hệ và phỏng vấn đương đơn vào tháng 4 và tháng 5.

Những Lợi Ích của Việc Làm Tình Nguyện Viên

 • Sự hài lòng nội tại từ việc giúp đỡ người khác và sự tự hào khi hoàn thành tốt công việc 
 • Các cơ hội học những kỹ năng mới, phát triển sở thích, kết bạn và phát triển sự hiểu biết cá nhân
 • Giảm giá $5 bữa ăn và uống nước máy miễn phí trong căn tin đối với mỗi ca bốn giờ
 • Tiệc Ghi Nhận Tình Nguyên Viên Người Lớn Hàng Năm
 • Thư giới thiệu để cải thiện hiệu quả của đơn vào đại học và đơn xin việc
 • Đậu xe miễn phí

Cách Đăng Ký

Nếu quý vị muốn tham gia đội ngũ của chúng tôi và muốn tìm hiểu thêm về cơ hội tình nguyện hoặc xếp lịch phỏng vấn, vui lòng gọi cho Janet Evans, Giám Đốc Các Dịch Vụ Tình Nguyện của chúng tôi theo số 617-313-1558. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm công việc phù hợp với kỹ năng và sở thích của quý vị. Quý vị sẽ được tham gia buổi định hướng về bệnh viện và đào tạo trong công việc. Hoặc nhấp vào đây để điền vào đơn đăng ký mà quý vị có thể gửi qua đường bưu điện hoặc scan ra và gửi email đến janet_evans@miltonhospital.org. Đối với tình nguyện viên từ 14 đến 18 tuổi, nhấp vào đây.