ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Ede

Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi

Yon Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi se yon deba pou pasyan yo oswa pou manm fanmi yo bay remak yo konsènan pratik swen sante a epi pou yo ede gide desizyon yo sou sèvis n ap bay pidevan.  Si ou enterese nan swen sante nan kominote ou, ou ka yon kandida ki enpòtan anpil pou konsèy sa a.  Tanpri kontakte Manadjè Risk/Relasyon Pasyan nan nimewo 617-313-1360.