ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Ede

Care to Share

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton egzije chak nan pwofesyonèl swen sante nou yo pou yo fè efò pou toujou bay pi bon swen sante a.  Si ou te resevwa swen sante ki depase atant ou yo, ou ka montre rekonesans ou pou moun ki te pran swen ou nan pwogram “Care to Share” nou. Fòm nominasyon Care to Share yo disponib tout kote nan lopital la.