ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

  • Trong hơn một thế kỷ, các gia đình và người dân tại Boston và khu vực South Shore đã và đang tìm đến bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton để được chăm sóc. Là một công ty liên kết của Beth Israel Deaconess Medical Center, các dịch vụ của chúng tôi gồm có dịch vụ chăm sóc y tế đa khoa và phẫu thuật nội trú, dịch vụ cấp cứu 24 giờ ở Khoa Cấp Cứu mới tân trang và mở rộng của chúng tôi và bổ sung hoàn chỉnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú. Dự án mở rộng bệnh viện vừa được hoàn thành của chúng tôi mang các khả năng chăm sóc bổ sung đến với cộng đồng địa phương trong một môi trường dựa trên sự thuận tiện, thoải mái và bảo mật thông tin của bệnh nhân.