ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Thăm Nuôi Bệnh Nhân

Mỗi bệnh nhân có quyền quyết định ai không được đến thăm, và nhân viên bệnh viện tôn trọng và ủng hộ quyết định của mỗi bệnh nhân. Đôi khi, bệnh viện có thể hạn chế khách thăm nuôi vì các lý do y tế hoặc trị liệu.

Mặc dù bệnh viện cung cấp giờ thăm nuôi 24/7 khi có thể, nhưng sự thoải mái của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phải sắp xếp thăm nuôi qua đêm trước với đội ngũ điều dưỡng.

Vì sự thoải mái và quyền riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi yêu cầu, khi có thể, tại một thời điểm không có quá hai người thăm nuôi. Chúng tôi hoan nghênh cách khách thăm nuôi khác sử dụng các khu vực chờ rất thoải mái của chúng tôi, nằm ở khoa điều dưỡng hoặc trong hành lang của bệnh viện.

Chúng tôi yêu cầu khách thăm nuôi lưu tâm đến các bệnh nhân khác và giảm thiểu tiếng ồn và hoạt động khác có thể làm xao nhãng hoặc ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Trẻ em dưới 12 tuổi phải có người lớn đi kèm.

Thăm Nuôi ICU/CCU

Vì sức khỏe của các bệnh nhân trong các khoa ICU/CCU, chúng tôi yêu cầu hạn chế thăm nuôi ở người thân trực hệ và khách thăm nuôi ghé thăm nhanh, không quá hai người tại một thời điểm. Trước khi vào các khoa ICU/CCU, chúng tôi yêu cầu khách thăm nuôi gọi cho phòng trực của y tá, dùng số điện thoại đặt ở phòng chờ của ICU/CCU

Để nhận được thông tin cập nhật về bệnh trạng của quý vị, gia đình của quý vị có thể gọi cho số điện thoại chính của bệnh viện (617) 696-4600, và hỏi thông tin bệnh nhân. Tuân thủ các quy định của HIPAA, chỉ có thể thảo luận về điều kiện chung của bệnh nhân.