ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Sự An Toàn Của Bệnh Nhân

Sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton.

Mục đích của chúng tôi là đảm bảo sự chăm sóc y tế chuyên môn trong môi trường an toàn nhất có thể. Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton sử dụng một số hệ thống để giảm thiểu khả năng xuất hiện sơ suất. Là bệnh nhân, quý vị đóng vai trò tối quan trọng cho sự an toàn của bản thân bằng cách trở thành một thành viên tích cực, tham gia đầy đủ và có đủ thông tin trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Khi quý vị tích cực hợp tác trong việc chăm sóc của quý vị, quý vị có thể giúp phòng tránh sơ suất. Vui lòng "LÊN TIẾNG (SPEAK UP™) " bằng cách thực hiện theo các đề nghị sau đây của Ủy Ban Liên Hiệp:

  • Lên tiếng nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại. Quý vị có thể đặt câu hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời mà quý vị hiểu. Vấn đề liên quan đến cơ thể quý vị và quý vị có quyền được biết.
  • Chú ý đến dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được. Luôn đảm bảo rằng quý vị nhận được các biện pháp điều trị và dược phẩm đúng đắn do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phù hợp phụ trách. Đừng giả định điều gì.
  • Trang bị kiến thức cho bản thân về chứng bệnh của quý vị. Tìm hiểu về các xét nghiệm y tế mà quý vị nhận được và kế hoạch điều trị của quý vị. Hỏi về kết quả xét nghiệm chẩn đoán của quý vị.
  • Nhờ một người thân hay bạn bè tin cậy làm người bảo vệ cho mình (cố vấn hoặc người hỗ trợ). Nắm rõ những loại thuốc quý vị sử dụng và lý do phải sử dụng những thuốc đó. Lỗi ở dược phẩm là những lỗi thường gặp nhất trong chăm sóc sức khỏe. Hãy thông báo cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe của quý vị biết các loại thuốc, vitamin và thảo dược quý vị đang sử dụng. Đảm bảo quý vị biết bác sĩ của quý vị đã chỉ định gì cho quý vị, bao gồm lý do và quý vị sẽ dùng các thuốc cụ thể như thế nào.
  • Sử dụng bệnh viện, phòng khám, trung tâm phẫu thuật, hoặc loại tổ chức chăm sóc sức khỏe khác đã được kiểm tra cẩn thận.
  • Tham gia tất cả các quyết định về biện pháp điều trị của quý vị. Quý vị là trung tâm của đội ngũ chăm sóc sức khỏe của mình. Trao đổi với bác sĩ và đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị về các lựa chọn của quý vị. Nếu muốn, quý vị có quyền xin ý kiến thứ hai.

Sự liên lạc là rất quan trọng để đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể. Bác sĩ có trách nhiệm thông báo cho quý vị về các rủi ro, lợi ích, kết quả có thể có và các lựa chọn khác để quý vị có thể đưa ra quyết định đúng đắn về sự chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị có trách nhiệm chia sẻ thông tin với các nhân viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, tuân thủ kế hoạch điều trị mà quý vị quyết định chọn và tích cực tham gia sự chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị cho biết các ưu tiên của mình về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ chăm sóc và điều kiện của quý vị, để chúng tôi có thể hợp tác với quý vị nhằm chuẩn bị tốt hơn cho quý vị xuất viện và chăm sóc theo dõi.