ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Các Dịch Vụ Dành Cho Người Khuyết Tật

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton cam kết đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật và cung cấp các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu đặc biệt.

Chúng tôi có chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật ở tất cả các lối vào chính của bệnh viện. Tất cả các chỗ đậu xe và cầu nâng đều được đánh dấu.

Các phòng vệ sinh có thể dùng xe lăn nằm ở bên trong hành lang Highland Street ở tầng một, trong Khoa Cấp Cứu ở tầng trệt và trong Tòa Nhà Văn Phòng Lintz Medical. Có thể sử dụng xe lăn ở tất cả lối vào chính của bệnh viện. Vui lòng yêu cầu trợ giúp xe lăn tại bộ phận tình nguyện viên hoặc ở lối vào Highland Street hoặc Reedsdale Road.

Chúng tôi có thể cung cấp các ấn phẩm, tài liệu phát tay in chữ lớn và thông tin khác khi có thông báo trước.

Các thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính có thể được bố trí miễn phí cho bệnh nhân. Thông báo trước luôn là cách tốt nhất để nhận được dịch vụ kịp thời. Các thiết bị khác bao gồm tiếp cận TTY/TDD và điện thoại có điều chỉnh âm lượng.

Chúng tôi hoan nghênh chó phục vụ dành cho người suy giảm khả năng nhẹ hoặc người khuyết tật.

Các bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt, có hoàn cảnh riêng nên liên hệ với Trưởng Phòng Rủi Ro/Quan Hệ Với Bệnh Nhân.