ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Thông dịch viên

Chúng tôi cung cấp thông dịch viên miễn phí cho các bệnh nhân không nói tiếng Anh và các bệnh nhân khiếm thính. Các thông dịch viên đa ngôn ngữ được cung cấp thông qua cả Inlingua International Language Services lẫn Language Line Services. Các dịch vụ này cho phép bệnh nhân và gia đình liên lạc bằng 140 thứ tiếng khác nhau và khả dụng 24 giờ mỗi ngày. Các thông dịch viên ngôn ngữ có chuyên môn có thể hỗ trợ trong quy trình nhập viện và cho bệnh nhân và gia đình họ biết các thủ tục, thuốc và thông tin quan trọng khác. Mặc dù quý vị có thể cảm thấy thoải mái khi nhờ người thân hoặc bạn bè giúp quý vị giao tiếp, chúng tôi khuyến khích quý vị nên hỏi một thông dịch viên chuyên môn khi thảo luận về sự chăm sóc y tế của quý vị với đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Các dịch vụ cũng gồm có TTY/TDD, điện thoại có điều chỉnh âm lượng và tương thích với thiết bị trợ thính. Bệnh nhân nào cần dịch vụ ngôn ngữ được yêu cầu thông báo cho y tá hoặc một thành viên của đội ngũ chăm sóc sức khỏe.