ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Đăng Ký Bệnh Nhân

Khi quý vị sắp được nhập viện tại Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, quý vị hoặc một thành viên gia đình sẽ được phỏng vấn riêng tư bởi một trong các đại diện tiếp nhận của chúng tôi.

Vào lúc này, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp hoặc cập nhật thông tin cá nhân của quý vị, chẳng hạn như sắc tộc, ngôn ngữ ưa dùng, và tên của những người liên hệ khẩn cấp của quý vị. Điều rất quan trọng là phải mang theo thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân của quý vị, và thông báo cho chúng tôi biết bất kỳ thay đổi nào về bảo hiểm của quý vị.