ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Bệnh Nhân và Khách Thăm

Tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, chúng tôi biết rằng quý vị sẽ an tâm khi biết phải mong đợi gì.

Sổ tay này được biên soạn để giúp quý ích cho quý vị trong thời gian nằm viện và giải đáp các thắc mắc mà quý vị hoặc gia đình quý vị có thể có. Chúng tôi mong rằng nó cũng khuyến khích quý vị tích cực hợp tác trong quá trình hồi phục và trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị bất kỳ khi nào phát sinh thắc mắc.