Pasyan & Vizitè

Don Ògàn ak San

Plis pase 100,000 Ameriken ap tann grèf ògàn pou sove lavi yo epi anpil lòt ap tann pou don tisi. Don ògàn bay yon okazyon pou ou bay lavi ak sante pou yon lòt moun.  Desizyon pou vin yon donè ògàn ta dwe yon desizyon ou pran ki baze sou enfòmasyon ou resevwa.  Tanpri fè ekip lopital la konnen si ou se yon donè ògàn.

Pou jwenn enfòmasyon ak yon kat donè, tanpri kontakte:

New England Organ Bank

One Gateway Center, suite 202, Newton, MA 02458

800-446-6362, www.neob.org

oswa

New England Eye and Tissue Transplant Bank

1 Gateway Ctr # 309
Newton, MA 02458-2802
(617) 964-1809