ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Pasyan & Vizitè

Magazen Kado

Gen yon gwo kantite atik debaz ak espesyal ki disponib nan magazen kado Beth Israel Deaconess Hospital-Milton.

Magazen kado a ki anba kontwòl Friends of BID-Milton, vann flè, kat, magazin, amizgèl, bijou, atik pou twalèt ak atik sezonye.

Magazen an espesyalize tou nan atik estil inik boutik tankou rad, nounous ak anpil kalite kado moun fè alamen.

Magazen Kado a nan premye etaj ki toupre Anrejistreman Pasyan an.  Orè a ka chanje.