ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Tìm một Bác Sĩ

Nhấp vào đây để sử dụng Công Cụ Tìm Bác Sĩ trực tuyến của chúng tôi
hoặc
Nhấp vào đây để gửi email cho nhân viên đường dây DoctorLine của chúng tôi
hoặc
Gọi cho đường dây DoctorLine của chúng tôi theo số 617-696-8809.

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton rất may mắn có được sự ủng hộ của một tập thể nhân viên y tế đa dạng và tận tụy, là những người cung cấp các dịch vụ chăm sóc chính và các dịch vụ chuyên khoa đa dạng. Có khoảng 250 bác sĩ làm việc tại Bệnh Viện Milton, đại diện cho 22 chuyên khoa khác nhau. Trên trang web này quý vị có thể tìm một bác sĩ chăm sóc chính hoặc một bác sĩ chuyên khoa cùng với thông tin liên hệ, (các) địa điểm phòng mạch, thông tin trình độ và các thông tin khác.

Lưu Ý về Tính Khả Dụng
Không phải bác sĩ nào trong tập thể nhân viên y tế của chúng tôi cũng được liệt kê trực tuyến. Ngoài ra, một số bác sĩ chăm sóc chính của chúng tôi có thể không nhận hẹn mới.

Đối với Các Bệnh Nhân có Bảo Hiểm Commonwealth Care Insurance
Chương Trình Commonwealth Care Health Insurance (Commonwealth Care) do Health Connector điều hành. Nó kết nối người dân Massachusetts đủ điều kiện với các chương trình bảo hiểm sức khỏe được phép và giúp họ thanh toán chi phí bảo hiểm.

Commonwealth Care là một chương trình bảo hiểm dành cho người không có bảo hiểm, có thu nhập nằm trong các hướng dẫn nhất định và đáp ứng các tiêu chuẩn khác. Với Commonwealth Care, quý vị chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe và quý vị chọn bác sĩ của chính mình. Các phúc lợi của Commonwealth Care gồm có khám sức khỏe thường xuyên, điều trị khi quý vị bị bệnh hoặc bị thương, thuốc theo toa tại nhà thuốc địa phương, chăm sóc nhãn khoa, chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc điều trị lạm dụng dược chất, và, đối với một số hội viên, chăm sóc nha khoa. Các chương trình Commonwealth Care được cung cấp bởi Trung Tâm Y Tế Boston (BMC) Health Net Plan, Neighborhood Health Plan và Network Health.

Để tìm một bác sĩ có chấp nhận một sản phẩm bảo hiểm của Commonwealth Care, vui lòng cho biết yêu cầu này khi quý vị liên hệ với đường dây DoctorLine.