ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Giáo Dục

Các Chương Trình Giáo Dục Đang Diễn Ra & Các Nhóm Hỗ Trợ

Để đăng ký tham gia bất kỳ chương trình nào bên dưới, vui lòng gọi số 617-696-8810 trừ phi được cho biết khác.

Nhóm Hỗ Trợ New Moms

Dành cho tất cả các bà mẹ sinh con lần đầu và các bé dưới một tuổi.

 • Ngày: Họp vào thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1, 2014
 • Giờ: 1-2:30 chiều
 • Địa điểm: Nangeroni Education Center
 • Chi phí: MIỄN PHÍ, đăng ký bằng cách gửi email cho Christine Sweeney tại csweeney@bidmc.harvard.edu hoặc bằng cách gọi số 617-667-2229
Nhóm Tìm Hiểu Bệnh Tiểu Đường

Manfred Ernesti, MD, Bác Sĩ Nội Tiết

 • Ngày: Thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng
 • Giờ: 7:00 tối
 • Địa điểm: Nangeroni Center
 • Chi phí: Miễn phí, KHÔNG cần đăng ký trước

Hồi Sức Tim Phổi Dành Cho Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe & Người Thường

 • Ngày: Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe - Thứ Ba thứ 2 mỗi tháng; Người Thường - Thứ Ba thứ 4 mỗi tháng
 • Giờ: 5:00 chiều
 • Địa điểm: Nangeroni Center, trừ phi được cho biết khác
 • Chi phí: $50, cần đăng ký trước
 • Gọi số 617-313-1588
 • Chính sách hủy: Hoàn tiền khi có thông báo trước ba ngày làm việc

Nhóm Hỗ Trợ Phẫu Thuật Giảm Cân

 • Ngày: Thứ Năm thứ 2 mỗi tháng
 • Giờ: 6:00 tối
 • Địa điểm: Nangeroni Center
 • Chi phí: Miễn phí, cần đăng ký trước.
 • Gọi số 617-313-1440

Buổi Thông Tin Phẫu Thuật Giảm Cân

 • Ngày: Thứ Năm thứ 3 mỗi tháng
 • Giờ: 6:00 tối
 • Địa điểm: Nangeroni Center
 • Chi phí: Miễn phí, cần đăng ký trước
 • Gọi số 617-313-1440

Nhóm Hỗ Trợ Cha Mẹ ADHD-CHADD (Trẻ Em và Người Lớn Mắc Rối Loạn Hiếu Động Thiếu Chú Ý) Metrowest Chapter

 • Ngày: Thứ Năm đầu tiên mỗi tháng (trừ các ngày lễ)
 • Giờ: 7 giờ tối
 • Địa điểm: Phòng Họp A
 • Chi phí: MIỄN PHÍ, cần đăng ký trước
 • Gọi: 617-696-8810

Tổ chức Milton Highlanders Alcoholics Anonymous

 • Ngày: Thứ Sáu hàng tuần
 • Giờ: 7:00 tối
 • Địa điểm: Nangeroni Center
 • Chi phí: MIỄN PHÍ, KHÔNG cần đăng ký trước

Tổ chức Adult Children of Alcoholics

 • Ngày: Thứ Năm hàng tuần
 • Giờ: 7:00 -8:30 tối.
 • Địa điểm: Phòng Họp B
 • Chi phí: MIỄN PHÍ, Không cần đăng ký trước

BID-Miltoncó quyền hủy hoặc xếp lại lịch bất kỳ chương trình Giáo Dục Cộng Đồng nào của chúng tôi. Phòng Quan Hệ Công Chúng sẽ tìm cách thông báo cho những người tham gia có đăng ký trước về bất kỳ chương trình nào được lên lịch lại hoặc bị hủy.