ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Về chúng tôi

Tuyên Bố Nhiệm Vụ

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton cam kết cải thiện sức khỏe của của cộng đồng chúng ta bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao, theo nhu cầu cá nhân, với tình thương, sự tôn trọng các quyền của bệnh nhân một cách tiết kiệm chi phí và an toàn.