ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Về chúng tôi

CHỈ ĐƯỜNG

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton

199 Reedsdale Road (Tuyến 28)

Milton, MA 02186

(617) 696-4600

Từ South Shore (Tuyến 3/93)

Đi Tuyến 3 Bắc đến Tuyến 93 Nam đến lối ra 5B. Đi về hướng bắc trên Tuyến 28 đến đèn giao thông thứ tư. Rẽ trái vào Đường Reedsdale. Beth Israel Deaconess Hospital-Milton nằm ở bên trái.

Từ Boston (Tuyến 3/93)

Đi Tuyến 3/93 Nam đến lối ra 10, Đường Squantum, East Milton. Rẽ phải ở đèn nhấp nháy vào Đường Adams. Rẽ trái ở đèn giao thông đầu tiên vào Đường Centre, đi theo biển báo bệnh viện. Rẽ trái ở đèn giao thông thứ ba vào đường Reedsdale Road. Beth Israel Deaconess Hospital-Milton nằm ở bên phải.

Từ Metro West (Tuyến 128/93)

Đi Tuyến 128/93 đến lối ra 2B, 138 Bắc. Đi về hướng bắc trên Tuyến 138, rẽ phải vào Đại Lộ Canton khi đường rẽ nhánh. Đi theo Đại Lộ Canton đến đèn giao thông thứ tư và rẽ phải vào đường Reedsdale Road. Beth Israel Deaconess Hospital-Milton nằm ở bên phải.

Qua MBTA

Từ Trạm Ashmont, bắt xe buýt #240 Avon Square hoặc #240 Randolph Ave.

Từ Trạm Mattapan, xe buýt # 245 trung tâm Quincy.

Từ Trạm Quincy Center bắt xe # 245 Mattapan qua pleasant.

Tất cả xe buýt dừng trên đường Reedsdale Road tại bệnh viện.