ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Kilès Nou Ye

Kote Pou Pase Pou Vini Nan Lopital La

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton
199 Reedsdale Road (Route 28)
Milton, MA 02186
(617) 696-4600

Si w ap sòti nan South Shore (Route 3/93)

Pran Route 3 nan Nò pou rive nan Route 93 nan direksyon Sid pou rive nan sòti exit 5B. Kontinye nan direksyon nò nan Route 28 pou rive nan katriyèm limyè sikilasyon an. Vire agòch nan Reedsdale Road. Beth Israel Deaconess Hospital-Milton sou bò gòch ou.

Si w ap sòti Boston (Route 3/93)

Pran Route 3/93 nan Sid pou rive nan sòti 10, Squantum Street, East Milton. Vire adwat nan limyè k ap mouri-lime an nan Adams Street. Vire agòch nan premye limyè sikilasyon an nan Centre Street, apre pano lopital la. Vire agòch nan twazyèm limyè sikilasyon an nan Reedsdale Road. Beth Israel Deaconess Hospital-Milton sou bò dwat ou.

Si w ap sòti nan Metro West (Route 128/93)

Pran Route 128/93 pou rive nan sòti 2B, 138 North. Kontinye nan Nò sou Route 138, pou vire adwat nan Canton Avenue lè wout la separe an de. Swiv Canton Avenue pou rive nan katriyèm limyè sikilasyon an epi vire adwat nan Reedsdale Road.  Beth Israel Deaconess Hospital-Milton sou bò dwat ou.

Si ou nan MBTA

Si ou nan Ashmont Station, pran otobis #240 Avon Square oswa otobis #240 Randolph Ave.

Si ou nan Mattapan Station pran otobis sant # 245 Quincy.

Si ou nan Quincy Center Station pran # 245 Mattapan nan otobis agreyab.

Tout otobis yo kanpe nan Reedsdale Road nan lopital la.